Om P2P 4U

P2P 4U AB

(Procure 2 Pay - For You)


Grundat 2019 av Claes Norberg, som har 20 års erfarenhet av affärssystem, främst inom lösningar för inköp, lager och logistik. Sedan 2003 har Claes jobbat med Unit4 Business World (f.d. Agresso), både i roller som konsultchef, projektledare, produktutvecklare, processansvarig, verksamhets- eller applikationskonsult. Effektivisering av inköp och E-handel är vårt främsta fokus och starkaste drivkraft! 

“En stark drivkraft är att tillsammans med kunden ta fram effektiva och lättanvända inköpslösningar som sparar både tid och pengar”

   Uppdrag och erfarenhet:


  • Partner och senior affärskonsult på Stretch Procurement (2017-2019): Ansvarig för uppbyggnad av bolagets konsultverksamhet kring inköp och E-handel inom offentlig sektor, med fokus på Unit4 Business World. Eget arbete som konsult, främst mot Stockholms Stad vad gäller utveckling, drift och förvaltning av deras inköp och E-handel. Delaktig i ett större uppgraderingsprojekt av UBW (från M4 till M7) inklusive berörda anpassningar och integrationer.  


  • Affärsområdesansvarig för inköp på Stretch Public (2015-2017): Ansvarig för en mindre grupp av konsulter med fokus på inköp och E-handel. Delaktig i ledningsgruppen, affärsutveckling och rekrytering av konsulter. Större delen av tiden ägnades åt ett större införandeprojekt av Agresso M4 inom hela koncernen hos Stockholms Stad, med bl.a. systemlösning för inköp och E-handel för Stadens bolag och förvaltningar.


  • Konsultchef för processansvariga på Unit4 (2013-2015): Ansvarig för rekrytering och uppbyggnad av en helt ny konsultgrupp på Unit4, med 10 processansvariga seniorkonsulter, som täckte in alla affärsprocesser inom ramen för Unit4 Business World. Gruppen ansvarade för mallar och dokumentation, internutbildningar och kompetensutveckling samt förståelse för hur UBW kan implementeras på bästa sätt (best practice). Själv delaktig inom processen inköp till betalning.


  • Konsultchef på Unit4 (2011-2013): Ansvarig för en grupp med 14 konsulter samt kundansvarig för ett 70-tal kunder, främst inom offentlig sektor.


  • Produktspecialist och applikationskonsult på Unit4 (2006-2011): Ansvarig för att leda ett större utvecklingsprojekt inom inköp och E-handel, med heltäckande stöd för SFTI och den standard som används för E-handel inom offentlig sektor. Omfattade även nödvändiga integrationer enligt EDIFACT D96A och SFTI Scenario 6 (ESAP 6).


  • Applikationskonsult på ForMaster Consulting (2003-2006): Specialist på lösningar för order, lager, fakturering samt inköp inom Unit4 Business World (f.d. Agresso). Även omfattande integrationslösningar till och från UBW. Första konsulten i Sverige att implementera en helintegrerad inköpslösning mellan Agresso och IBX. (ForMaster blev uppköpta av Unit4 Agresso AB i september 2006).


  • Applikationskonsult på Intentia Consulting Sverige AB (2000-2003): Implementation av lösningar för lager, logistik och inköp i affärssystemet Movex.